Verantwoording

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het initiëren, organiseren, uitvoeren en deelnemen aan kunstprojecten en culturele uitingen in de breedste zin des woords. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Governance Code Cultuur
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Hiermee laten verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur binnen hun culturele organisatie. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. De code omvat het hele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording en bestaat uit 9 principes die algemeen gesteld en ook verplichtend zijn volgens het principe: Pas toe of leg uit. Waal en Wind neemt de Governance Code Cultuur in acht en verantwoord zich in het jaarlijkse bestuursverslag.

 

Privacy statement
Waal en Wind verwerkt tot op zekere hoogte persoonsgegevens. In navolging van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming maakt Waal en Wind met onderstaande privacyverklaring inzichtelijk wat het verzamelt en hoe het met persoonsgegevens omgaat.

 

Bank- en factuurgegevens
IBAN           NL67TRIO0320439593
RSIN           863464270
KVK            85004731

 

Bestuur
Marieke de Kleine (voorzitter)
Jens van Tricht (secretaris)
Marie- Anne Rudolphi (penningmeester)

 

Info & boekingen: info@viarudolphi.nl

© Copyright 2023 - Waal en Wind